Portfolio

Opdrachtgevers

overheid
Inspectie van het Onderwijs
Rijkswaterstaat
Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie Verkeer en Waterstaat
Ministerie VROM
provincie Noord-Holland
provincie Utrecht
provincie Zuid-Holland
stadsregio Utrecht
stadsregio Haaglanden
gemeente Apeldoorn
gemeente Den Haag
gemeente Haarlemmermeer
gemeente Harderwijk
gemeente Landsmeer
gemeente Nieuwegein
gemeente Zwolle
projectbureau Masterplan Rotterdam CS

advies, ontwikkeling en dienstverlening
Arboraad
BRO adviseurs
BVR adviseurs
DebiCare
Dura Vermeer Groep
I-Ce Cycle Expertise
InnoVia adviseurs
Inside Investments
Koninklijke Notariële Beroepsvereniging KNB
Prime Advice
Quattro adviseurs
Redema vastgoed
Staedion woningcorporatie
TNO
Varis International

verzekeringen
CZ zorgverzekeringen
Delta Lloyd Zorg
Nuts Verzekeringen
Rialto verzekeringen
BAVAM verzekeringen
Waarborgfonds Motorverkeer

cultuur en not-for-profit
Fietsersbond
Fietsberaad
Mondriaan Stichting
Nationaal Automobiel Museum
magazine Piloot & Vliegtuig
Noord-Hollands Fanfare Orkest
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
Railforum
Slagwerkkrant
stichting Droogdok Jan Blanken
stichting Mooi
stichting Welzijn Velsen
Intent Microkredieten
Verkeerseducatiepunt
Vogelbescherming Nederland

 

publicatie
‘Draagvlak voor Verkeersbeleid’,
in opdracht van ministerie V&W

 

projectcommunicatie
vernieuwing N44 Wassenaar

perscommunicatie rond nieuwe regionale fietsroutes

positionering Rialto verzekeringen

Recent Posts