CV

Kort CV van Maarten Hartog

senior communicatieadviseur bij Inspectie van het Onderwijs, vanaf 2014
(verantwoordelijk voor o.m. communicatiemanagement, corporate veranderingscommunicatie, reputatiemanagement)

senior communicatieadviseur bij stadsregio Utrecht, 2010 – 2014 (communicatiestrategie, woordvoering, advisering aan bestuurders en management, (pers-)teksten etc., onder meer rond introductie nieuw openbaar vervoer, projectleiding interactief proces toekomstvisie, communicatie aanbesteding concessie, projectcommunicatie vernieuwing trambaan)

senior communicatieadviseur en tekstschrijver bij Hartog Communicatie, 1989 –  2010, zelfstandig gevestigd (strategisch communicatieadvies, al of niet in combinatie met (organisatie van) uitvoering, o.m. voor een project van gemeente Nieuwegein, organisatievernieuwing bij gemeente Apeldoorn, organisatievernieuwing Delta Lloyd Zorg, positionering Rialto verzekeringen, positionering voor TNO). Daarnaast tekstproductie, redactie, coaching, gespreksleiding en dagvoorzitterschap.

communicatieadviseur (extern, projectbasis) voor gemeente Nieuwegein, 2009 – 2010 (opstellen communicatiestrategie rond nieuwe fietsbrug en regionale fietsverbinding)

communicatieadviseur a.i. bij stadsregio Utrecht, 2009 (o.m. communicatie rond wegaansluiting Houten op A12)

communicatieadviseur (extern, projectbasis) voor Redema vastgoed, 2002 – 2004 (opstellen corporate en interne communicatiestrategie)

communicatieadviseur (extern, projectbasis) voor gemeente Apeldoorn, 2000 (communicatiestrategie rond organisatieverandering dienst, coaching management)

communicatieadviseur (extern, projectbasis) voor Rijkswaterstaat, 1998 – 2002 (communicatieplan en -uitvoering vernieuwing N44 Wassenaar)

communicatieadviseur a.i. bij gemeente Haarlemmermeer, 1997 (bewoners- en projectcommunicatie)

communicatieadviseur bij gemeente Den Haag, 1991 – 1996 (bij de Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling opbouw en leiding van het bureau PR en Voorlichting; communicatieadvies aan wethouders RO, EZ en V&V; woordvoering; communicatiestrategie en uitvoering, o.m. rond aanleg Noordelijke Randweg N14 en gebiedsontwikkeling Nieuw Laakhaven)

stedenbouwkundige/verkeersplanoloog bij gemeente Den Haag, 1985 – 1991 (advies en ontwerp op snijvlak mobiliteit en ruimte o.m. bij grootscheepse herinrichting openbare ruimte Haagse binnenstad; advisering aan wethouders en management)

———————————————–

Opleiding TU Delft stedenbouwkunde (ir.) – Strategisch Communicatiemanagement D – Communicatie B – Masterclass Strategisch Communicatieframe – Masterclass Sociaal-psychologische aspecten van overheidscommunicatie – Masterclass Strategische Citymarketing – Projectmanagement