Het aanbod

Heldere communicatie, ook als alles nog niet zo scherp omlijnd lijkt.
Dat is belangrijk, en daar werk ik graag aan.
Met F. Springer
in het achterhoofd:
“De waarheid schuilt niet in de feiten maar in het mooiste verhaal’.
Die ontnuchterende waarheid is een mooie inspiratie om rond ieder thema zo veel mogelijk verschillende verhalen te vinden en vertellen. Opgewekt op zoek naar kaders en labels, invalshoeken en perspectieven, middelen voor doelen.

Maarten Hartog


Haitsma Mulierstraat 30
2024 VD  Haarlem
023 5342468

Recent Posts