Een paar duizend ideeën

Casus: Online participatie

De stadsregio moet een middellange-termijnvisie uitwerken voor het openbaar vervoer. Veel ligt er al vast voor die komende zes, zeven jaar, maar bepaalde keuzen liggen nog open. Routes van bepaalde buslijnen bijvoorbeeld. Of op bepaalde verbindingen: snel reizen met een overstap, of liever wat langer reizen zonder overstap? Dat soort vragen. Daar wilden we graag de reizigers en bewoners over horen, en liefst veel in korte tijd. We kozen daarom voor een online vorm van interactieve beleidsvorming.

 

 

 

 

 

 

Een campagne ondersteund met perscommunicatie en met flyers en posters in de bus en tram, en met een web-filmpje als inleiding op een digitale enquête. De enquête zelf kon aanleiding geven tot een of meer workshops met daartoe uitgenodigde respondenten.
Daarmee werd het een traject dat verloopt van massamediaal online naar heel persoonlijk.

De video lijkt met 8 minuten tamelijk lang. Is dat een probleem, bijvoorbeeld omdat de toevallige kijker dan afhaakt? Juist niet. Het doel is de kijker zichzelf laten uitfilteren (we willen alleen de geïnteresseerden overhouden) en de echte belangstellenden de gewenste basisinformatie geven. Die informatie wordt daarna bij de enquête kort herhaald en op onderdelen verdiept. Nevendoel van de video is onderwijl het regionale openbaar vervoer framen als onmisbaar, dynamisch en volop in ontwikkeling.

De productie van de video was een aardig intensieve klus: de filmers van Nieuw & Verbeterd moesten het in krap drie weken te klaren. Vanuit de opdrachtgever maakte ik zelf het scenario, op basis van de informatie van de beleidsmensen, in combinatie met de tevoren opgestelde kernboodschap.

Na twee weken was het filmpje al een paar duizend keer aangeklikt. En belangrijker nog: uiteindelijk kregen we direct al 2500 ingevulde enquêtes binnen, vol soms gedetailleerde ideeën, suggesties en opmerking. Dat doel was dus bereikt.
Na analyse mailden we alle respondenten een uitgebreid overzicht van de resultaten. Dat werd zeer gewaardeerd, hoorden we terug.

En tot slot werden de respondenten uitgenodigd, als ze daartoe bereid waren, om in de workshops over enkele specifieke onderwerpen persoonlijk mee te denken en te schetsen. Het leidde tot vier intensieve en constructieve avonden. Daarin lieten de vervoerkundigen –  ondersteund door de communicatieadviseur als gespreksleider – zich adviseren door de mensen die het meest betrokken zijn bij het openbaar vervoer van de komende jaren: de reizigers en bewoners.